Sonnets

William Shakespeare

Sonnets Williama Shakespeare’a to zbiór 154 utworów o dominującej tematyce miłosnej, z przewijającymi się wątkami refleksji nad sztuką, moralnością, przemijaniem. Wiersze (poza dwoma ostatnimi, o charakterze alegorii) mają trzech anonimowych adresatów: młodzieńca, mężczyznę i kobietę; podmiot liryczny wyjawia w kilku wierszach, że nazywa się Will, ale nie wiadomo, czy Shakespeare miał tu na myśli siebie. Tajemnicą pozostaje również bohater dedykacji dodanej przez wydawcę (Thomasa Thorpe’a) - niejaki W.H. Sonety należą do najpopularniejszych dzieł Shakespeare’a; inspirują artystów z różnych dziedzin.
William Shakespeare (William Szekspir;1564-1616) – dramaturg, poeta, aktor i organizator życia teatralnego epoki elżbietańskiej; jeden z najwybitniejszych pisarzy angielskich; wielki reformator teatru. Autor około 40 dramatów - komedii (np. Sen nocy letniej), tragedii (Hamlet) i kronik (Ryszard III) oraz 154 sonetów miłosnych. Wywarł znaczący wpływ na rozwój współczesnej angielszczyzny, wprowadzając do języka około 600 nowych słów. Do dziś badacze wygłaszają kontrowersyjne opinie na temat autorstwa dzieł Szekspira, jego orientacji seksualnej, wyznania religijnego oraz wielu szczegółów biograficznych.
pobierz na Komputer
w formacie PDF
sponsorem
tej książki jest