The Sphinx

Oscar Wilde

Spośród dwóch utworów Oscara Wilde’a ze Sfinksem w tytule zdecydowanie bardziej znane jest opowiadanie kryminalne The Sphinx without a secret (1891). O trzy lata późniejszy poemat The Sphinx uważany jest przez literaturoznawców za przykład wiktoriańskiej egiptomanii. Oto posążek (a może obraz? płaskorzeźba?) Sfinksa w pokoju podmiotu lirycznego ożywa, uruchamia łańcuch skojarzeń z kulturą starożytną i kusi erotyzmem.
Oscar Wilde (1854-1900) - irlandzki dramaturg, poeta, prozaik, publicysta. Przedstawiciel estetyzmu w literaturze angielskiej. Nazywany „Lordem Paradoksem”; słynął z błyskotliwych powiedzeń, wyrafinowanego poczucia humoru i skandali obyczajowych. Autor m.in. słynnej powieści Portret Doriana Greya, komedii Mąż idealny i Wachlarz Lady Windermere, dramatu Salome, opowiadań kryminalnych i baśni nie tylko dla dzieci.