Statek pijany

Arthur Rimbaud

Tytułowy statek z poematu Rimbauda jest pijany jak człowiek. Poeta użył personifikacji i alegorii (życie jako wieczna żegluga). Bohaterem i podmiotem mówiącym w pierwszej osobie jest statek obdarzony cechami ludzkimi. Podróże przyniosły mu doświadczenie, a doświadczenie – to ból i rozpacz. Statek nie może zawrócić z kursu, chociaż tęskni do niewinności dzieciństwa.
Arthur Rimbaud (1854-1891) – francuski poeta, zaliczany do nurtów symbolizmu i parnasizmu. Z powodów obyczajowych (burzliwy związek z Paulem Verlaine’em) i estetycznych (klimat dekadentyzmu w jego twórczości) nazywany „poetą wyklętym”. Jako jeden z pierwszych Francuzów uprawiał wiersz wolny. Napisał m.in. cykle wierszy Sezon w piekle i Iluminacje oraz poemat narracyjny Statek pijany. W 1972 zerwał z poezją. Był najemnikiem, handlował towarami kolonialnymi i bronią.