Krzyształowe jajo

Herbert George Wells

Kryształowe jajo jest magicznym przedmiotem, pozwalającym na śledzenie wydarzeń w odległej krainie. To opowiadanie Wellsa często jest zestawiane z opublikowaną rok później Wojną światów, jako prekursorskie wobec słynnej powieści.
Herbert George Wells (H. G. Wells, 1866-1946) – angielski pisarz, jeden z twórców współczesnej powieści fantastycznonaukowej. Jego twórczość dzieli się na trzy okresy. W pierwszym powstały najsłynniejsze powieści fantastycznonaukowe: Wehikuł czasu, Niewidzialny człowiek, Pierwsi ludzie na Księżycu, Wojna światów, w drugim – utwory o tematyce społecznej (Na przykład Kipps, Historia pana Polly), a w trzecim – powieści-traktaty, takie jak Nowy Machiavelli. Wells tworzył również utopie (np. powieść Ludzie jak bogowie).
pobierz na Komputer
w formacie PDF
sponsorem
tej książki jest