Człowiek, który czynił cuda

Herbert George Wells

Kto z nas nie marzył, aby stać się choć na moment otrzymać możliwość czynienia rzeczy niemożliwych? Opowiadanie H. G. Wellsa dotyka tematu granicy władzy człowieka nad światem i innymi bytami. Czy prosty człowiek, do tego ateista i sceptyk, może skutecznie panować nad swoją siłą sprawiania tego, czego tylko zapragnie?
Herbert George Wells (H. G. Wells, 1866-1946) – angielski pisarz, jeden z twórców współczesnej powieści fantastycznonaukowej. Jego twórczość dzieli się na trzy okresy. W pierwszym powstały najsłynniejsze powieści fantastycznonaukowe: Wehikuł czasu, Niewidzialny człowiek, Pierwsi ludzie na Księżycu, Wojna światów, w drugim – utwory o tematyce społecznej (Na przykład Kipps, Historia pana Polly), a w trzecim – powieści-traktaty, takie jak Nowy Machiavelli. Wells tworzył również utopie (np. powieść Ludzie jak bogowie).
pobierz na Komputer
w formacie PDF
sponsorem
tej książki jest