Wiersze wybrane

Jerzy Liebert

„… miłość, co skrzydłem i jest i ciężarem” – tak określa swoją wiarę podmiot liryczny wierszy Jerzego Lieberta. Wszystkie swoje czyny, myśli i uczucia powierza Bogu. Świadomy własnych pokus i słabości, stara się być lepszym. Liebert potrafi pisać o Bogu intymnie, żarliwie; szczerość i bezpretensjonalność łączy z kunsztowna formą wierszy.
Jerzy Liebert (1904-1931) – polski poeta okresu dwudziestolecia międzywojennego. Związany z kręgiem pisma „Skamander” i z twórcami skupionymi w katolickim środowisku Lasek. W jego poezji dominuje tematyka religijna i filozoficzna. Zmarł na gruźlicę w wieku zaledwie 26 lat. Za życia opublikował tomy Druga ojczyzna i Gusła, pośmiertnie ukazała się Kołysanka jodłowa. Po latach wydano zbiór jego Listów do Agnieszki – korespondencji z przyszłą przełożoną klasztoru w Laskach.
Lektor: Piotr Kazimierczak - śpiewak operowy, aktor filmowy, telewizyjny i dubbingowy; także fotoreporter. Odebrał wykształcenie muzyczne i ekonomiczne. Śpiewak Warszawskiej Opery Kameralnej. Ma w dorobku role epizodyczne w filmach fabularnych (m.in. Show, Pan Tadeusz), oraz serialach (m.in. Sekcja 997, Klan, Plebania) i spektaklach teatru Kontrapunkt (Transakcja z Amnezją Anatola Ulmana). Użyczał głosu w postsynchronach do filmów, a także w przedstawieniach teatru lalek.