Fraszki wybrane

Jan Kochanowski

Kochanowskiemu zawdzięczamy nazwę „fraszka”, którą zapożyczył od włoskiego słowa „frasca”, czyli gałązka. Fraszki pisał przez całe życie, czyniąc z nich swój dziennik – notes z refleksjami na wszystkie tematy, od refleksji filozoficznych (Do gór i lasów) po satyrę społeczną (Na nabożną).
Jan Kochanowski (1530-1584) – poeta, dramaturg, tłumacz; najwybitniejszy rodzimy twórca doby renesansu; twórca dojrzałego polskiego języka literackiego. Wykształcony w Akademii Krakowskiej i na uniwersytecie Padwie, podróżował po Europie, utrzymywał kontakty z czołowymi humanistami epoki. Aktywny w życiu publicznym, był sekretarzem króla Zygmunta Augusta, popierał elekcję Henryka Walezego i Stefana Batorego. Jego przystanią życiową stał się dwór w Czarnolesie. Oprócz wątków osobistych, religijnych i filozoficznych w swojej poezji podejmował tematykę patriotyczną, wyrażając troskę o sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej. Autor licznych fraszek, pieśni, trenów, tragedii Odprawa posłów greckich oraz przekładu biblijnego Psałterza Dawida.
Lektor: Jerzy Zelnik (ur. 1945) – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny; reżyser teatralny. Występował m.in. na scenach teatrów: Powszechnego i Dramatycznego w Warszawie, Starego w Krakowie, Nowego w Łodzi. Popularność zyskał dzięki rolom w filmach kinowych (Faraon w reż. Kawalerowicza i Dzieje grzechu Borowczyka), a także udziałowi w serialach TV (Doktor Murek, Klan).