Święty Boże, Święty Mocny

Jan Kasprowicz

Hymny Kasprowicza należą do najwcześniejszych przejawów polskiego ekspresjonizmu. Cechuje je poetyka kontrastu, zawierają wizje katastroficzne, a język ma silne zabarwienie emocjonalne. Przedstawiają sytuację egzystencjalną człowieka obarczonego grzechem i obawiającego się śmierci. Święty Boże, Święty Mocny podejmuje problem odpowiedzialności Stwórcy za ludzkie cierpienie. Podmiot liryczny wypowiada bunt przeciwko okrutnemu porządkowi świata.
Jan Kasprowicz (pseud. Piotr Huta, Franciszek Szyba, Omikron; 1860-1926) – polski poeta, dramatopisarz, tłumacz, publicysta, pierwszy wybitny poeta chłopski od czasów Klemensa Janickiego. Debiutował sonetem Poranek, wydrukowanym w 1878 roku w poznańskim tygodniku „Lech”. Autor cyklu sonetów Z chałupy (tom Poezje), zbiorów poetyckich: Miłość, Kwiat dzikiej róży; poematów: Chrystus, Bunt Napierskiego, dramatów: Świat się kończy, Uczta Herodiady. Największym jego dziełem są Hymny, które przyniosły mu uznanie i czołową pozycję w młodopolskiej liryce.