Sonety krymskie

Adam Mickiewicz

Sonety krymskie są efektem podróży odbytej w 1825 roku przez Mickiewicza. O ile zostały entuzjastycznie przyjęte przez krytyków rosyjskich, o tyle wywołały oburzenie w obozie warszawskich klasyków. Za ich sprawą Wieszcz wprowadził do polskiej literatury koloryt orientalny oraz nowy typ bohatera lirycznego – pielgrzyma. Niezaprzeczalnym walorem jest opis bogactwa krymskiej przyrody.
Adam Mickiewicz (1798-1855) – czołowa postać literatury polskiego romantyzmu, działacz patriotyczny, publicysta, wykładowca Collège de France. Powszechnie uważany jest za najwybitniejszego polskiego pisarza. Autor wierszy lirycznych (Sonety krymskie), bajek (Lis i kozioł) ballad (Świtezianka), powieści poetyckich (Konrad Wallenrod), dramatu Dziady, epopei narodowej Pan Tadeusz. Tłumacz (Giaur Byrona), redaktor („Trybuna Ludów”).