Figliki

Mikołaj Rej

Nawiązując do tradycji starożytnych epigramatów, Mikołaj Rej stworzył figliki – ośmiowersowe satyryczne obrazki z życia dworzan, szlachty i chłopstwa. Autor imponuje zmysłem obserwacji i poczuciem humoru, dostarczając czytelnikom wszystkich epok wiedzy o obyczajowości Polaków XVI wieku.
Mikołaj Rej (1505-1569) – poeta, prozaik, dramaturg,tłumacz, teolog epoki renesansu; zwany ojcem literatury polskiej, ponieważ jako jeden z pierwszych pisarzy wybrał polszczyznę na główny język twórczości. Kształcił się na Akademii Krakowskiej; popierał reformację (wyznawca kalwinizmu), poseł na sejm. W swoich utworach głosił pochwałę życia pracowitego, uczciwego, zaangażowanego społecznie, zgodnego z prawami natury. Autor m.in. dialogu Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem i Plebanem, tzw. Zwierciadła, zawierającego Żywot człowieka poczciwego oraz zbioru krótkich satyrycznych wierszy – Figlików.
Lektor: Jerzy Zelnik (ur. 1945) – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny; reżyser teatralny. Występował m.in. na scenach teatrów: Powszechnego i Dramatycznego w Warszawie, Starego w Krakowie, Nowego w Łodzi. Popularność zyskał dzięki rolom w filmach kinowych (Faraon w reż. Kawalerowicza i Dzieje grzechu Borowczyka), a także udziałowi w serialach TV (Doktor Murek, Klan).